redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
[layerslider id=""]

Pasym – miasto i okolice w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku

Prezentujemy najnowszą publikację naszego Wydawnictwa. Jest to książka Bogumiła Wykowskiego Pasym – miasto i okolice w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Jak podkreśla Autor we Wstępie, „Pasym ma ciekawą historię. Mieszkańcy przez wiele wieków musieli konsolidować się jako ludność pogranicza religijnego i politycznego, tworząc specyficzną społeczność pruską od momentu założenia przez Krzyżaków miasta w 1386 r. aż do wkroczenia Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. Z tego ludnościowego tygla wyłoniła się też społeczność Pasymia i okolicznych miejscowości, związana ze swoją ojczyzną patriotyzmem lokalnym, ale różniąca się tak pochodzeniem etnicznym, językiem, jak i nierzadko wyznaniem chrześcijańskim, zwłaszcza po sekularyzacji Prus w 1525 r.”

Autor podzielił pracę na pięć tematycznych rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazał rozwój Pasymia do 1945 r., w rozdziale drugim nakreślił sytuację polityczną i narodowościową Pasymia drugiej połowy XIX w. i pierwszej XX w. Rozdział trzeci został poświęcony ewangelikom w Pasymiu, natomiast rozdział czwarty – społeczności katolickiej. W rozdziale piątym Autor ukazał rozwój szkolnictwa w samym Pasymiu, ale też i w okolicznych miejscowościach.

Niniejsza monografia jest także odzwierciedleniem wręcz benedyktyńskiej pracy B. Wykowskiego, zawiera szczegółowe dane statystyczne dotyczące prezentowanej problematyki aż w 138 tabelach, dając rękojmię pełnej autentyczności badań. Ta odrębna – tabelaryczna – narracja historyczna doskonale uzupełnia tekst główny książki. Ponadto obszerna bibliografia oddaje rzetelność pracy historyka, ukazując źródła, z których Autor korzystał. Jak podkreśla recenzent pracy dr hab. Zbigniew Kudrzycki – „podstawą monografii stały się dokumenty przechowywane w archiwach państwowych, kościelnych i zbiorach prywatnych. Zakres wykorzystania źródeł archiwalnych wzbudza uznanie dla pracowitości Autora, w wyniku czego praca została bogato źródłowo udokumentowana, co znacząco podnosi jej wartość”. Publikację zamyka część ilustracyjna.

 

Oprawa twarda, ilustracje czarno-białe, bibliografia, 512 s.

Nakład wyczerpany.

Kontakt z Autorem – b.wykowski@wp.pl

 

Pasym – miasto i okolice w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku

Spis treści

Słowo wstępne
Przedmowa
Wstęp

Rozdział I
Rozwój historyczny Pasymia do 1945 roku
1. Pasym do połowy XIX wieku
2. Miasto w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku
2.1. Burmistrzowie i pracownicy magistratu, sąd i służba zdrowia
2.2. Budownictwo, browarnictwo i usługi
2.3. Rolnictwo
2.4. Turystyka
2.5. Udział mieszkańców Pasymia i okolicznych miejscowości w wojnach światowych. Wkroczenie Armii Czerwonej w 1945 roku

Rozdział II
Sytuacja polityczna i narodowościowa w Pasymiu w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku
1. Zmiany demograficzne i narodowościowe oraz świadomość polityczna
2. Organizacje i partie polityczne w wyborach do Reichstagu, sejmu pruskiego, samorządu powiatu szczycieńskiego i Rady Miasta Pasymia
3. Ruch polski
4. Niemieckie partie i organizacje polityczno-społeczne
5. Żydzi

Rozdział III
Ewangelicy w Pasymiu i okolicy
1. Ewangelicy do 1817 roku
1.1. Duchowieństwo
1.2. Duszpasterstwo parafialne
2. Ewangelicy od 1817 do 1945 roku
2.1. Granice parafii i przynależność do superintendentury
2.2. Duchowieństwo
2.3. Pracownicy kościelni, rada parafialna i chór
2.4. Życie religijne
2.5. Wizytacje
2.6. Ruch gromadkarski i inni chrześcijanie w parafii
3. Losy świątyni

Rozdział IV
Parafia rzymskokatolicka
1. Dzieje świątyń
2. Społeczność katolicka
3. Duchowieństwo
4. Granice parafii i przynależność dekanalna
5. Duszpasterstwo parafialne
6. Wizytacje parafii
7. Katecheza i stowarzyszenia religijne

Rozdział V
Szkolnictwo w Pasymiu i okolicznych miejscowościach
1. Szkoły elementarne (ewangelickie)
2. Katolicka szkoła parafialna
3. Szkoła miejska w Pasymiu
4. Szkoła zawodowa
5. Szkoła sportowa

Zakończenie
Wykaz ważniejszych skrótów
Spis tabel
Bibliografia
Ilustracje

Polecamy

Warmia
Warmia
Bohaterowie Grunwaldu
Bohaterowie Grunwaldu
Na drodze do spokoju