redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA

Wydawnictwo LITTERA

Coś o nas

Wydawnictwo LITTERA

wydawnictwo

Istniejemy od 1992 roku. Jego siedzibą jest Olsztyn i tu prowadzimy naszą działalność. Zajmujemy się wydawaniem książek z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim popularnonaukowych i naukowych z zakresu historii i literatury. Książki naszego wydawnictwa rozprowadzane są na terenie całego kraju. Współpracujemy z liczącymi się na rynku księgarskim hurtowniami i księgarniami oraz bibliotekami. Ważnym aspektem zainteresowań naszej firmy są publikacje z zakresu dziejów ziem pruskich, Warmii i Mazur oraz Pomorza.

Wydajemy książki zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z innymi wydawcami. Współpracujemy też z niektórymi uczelniami w kraju. Naszymi autorami są m.in. uznani profesorowie i wykładowcy kilku renomowanych uniwersytetów w Polsce oraz znani autorzy z zakresu literatury pięknej. Można tu wymienić Włodzimierza Kowalewskiego, prozaika, którego książka Powrót do Breitenheide, wydana w naszym wydawnictwie w 1997 roku, otrzymała nominację do Nagrody „Nike” oraz prof. Władysława Zajewskiego z Gdańska, którego opublikowana u nas pozycja Polska, Belgia, Europa. Wiek XIX została uhonorowana Nagrodą im. Jerzego Skowronka za rok 2008 dla wydawcy. Opublikowaliśmy też kilka pozycji tak znanych badaczy regionu Warmii i Mazur, jak prof. Janusz Jasiński i prof. Stanisław Achremczyk.

Wykorzystując bazę techniczną, służącą do przygotowywania publikacji, wydawnictwo świadczymy też usługi na rzecz innych wydawców w zakresie redakcji, szeroko pojętego przygotowania do druku oraz opracowania graficznego, w tym ilustracyjnego i fotograficznego, książek i różnego typu innych publikacji i akcydensów.

Zasadą naszego wydawnictwa jest publikowanie pozycji cennych poznawczo i godzenie, na trudnym rynku książki (dzięki umiejętnemu operowaniu kosztami) rentowności z optymalnym nakładem i ambitną tematyką.

Co oferujemy

Usługi wydawnicze

Wydawnictwo świadczy usługi w zakresie przygotowania do druku książki naukowejpopularnonaukowejsłownikówbroszur reklamowych i albumów.

W skład usługi wchodzi redakcja, korekta, naniesienie korekty autorskiej, sporządzenie bibliografii, indeksów, przygotowanie do druku materiału ilustracyjnego, skład i łamanie, przekazanie materiałów do drukarni, nadzorowanie druku.

W wielu przypadkach dysponujemy własnym materiałem ilustracyjnym. Możemy samodzielnie wykonać zdjęcia, rysunki. Przygotowujemy też projekty okładek.

Publikujemy w języku polskim oraz w językach obcych, oferujemy przy tym tłumaczenie z i na język angielski.

Wydawnictwo świadczy zatem kompleksową usługę, w efekcie czego otrzymujecie Państwo piękną, typograficznie i edytorsko dopracowaną książkę.

Można nam zlecić także przygotowanie ulotek, plakatów, wizytówek, a także roll-upów.

Redakcja i korekta

Oferujemy redakcję, adiustację i korektę.

Opracowujemy tekst pod względem merytorycznym i stylistycznymjęzykowymortograficznyminterpunkcyjnym. Na tym etapie ściśle współpracujemy z Autorem.

Możemy wykonać korektę tradycyjną, jak i komputerową.

Troszczymy się o poprawność językową oraz przejrzystość złożonego u nas tekstu.

Skład i łamanie książek

Profesjonalny skład książki to praca nad jej piękną kompozycją. Przed przystąpieniem do pracy nad całością oferujemy wgląd do dwóch próbek złamanego tekstu do akceptacji przez Autora.

Pracujemy w profesjonalnym środowisku programów rodziny Adobe, które – jak i nasze wieloletnie doświadczenie – dają gwarancję wysokiej jakość DTP przygotowywanych materiałów.

Projekty graficzne

Przygotowujemy kompleksowe opracowanie graficzne naszych książek oraz powierzonych nam materiałów. Projektujemy okładkiilustracje do książek, w tym również dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami

w sprawie bezpłatnego wyliczenia konkretnych zleceń i projektów.

wydawnictwo@littera.pl

Barösund, szczupaki i święty spokój
Ilustracja książki

Wydawnictwo LITTERA