redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
[layerslider id="1"]
Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568)

Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”

Pierwsza w historiografii polskiej biografia Albrechta. Autor starał się ukazać tę postać w sposób nieschematyczny, opisując jego życie, działalność polityczną, wojskową i kulturalną. Prof. dr hab. Jacek Wijaczka jest pracownikiem naukowym w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Badacz dziejów Prus Książęcych i Królewskich w XVI–XVIII w., stosunków polsko-niemieckich w czasach nowożytnych.

Jacek Wijaczka, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”

Oprawa twarda, ilustracje czarno-białe, bibliografia,
indeks osób, 336 s.

Recenzja na stronie historia.org.pl

Chwilowo niedostępny 

 

Albrecht von Brandenburg-Ansbach

Spis treści

Wstęp

Młodość i kraj rodzinny Albrechta

Krąg rodzinny i lata młodzieńcze

Albrecht a Frankonia po 1525 roku

Wielki mistrz zakonu krzyżackiego

Wybór na urząd wielkiego mistrza

Konflikt Albrechta z Polską (do 1519 roku)

Wojna z Polską (1519–1521)

Międzynarodowa akcja dyplomatyczna

Hołd pruski

Traktat krakowski

Współlennicy

Ocena hołdu pruskiego

Banita Rzeszy

Reakcja Karola V i Zakonu Niemieckiego na traktat krakowski

Edykt banicyjny i zabiegi o jego zniesienie

Ostatnie próby zniesienia banicji

Małżeństwa i konkury

Pierwsza żona – księżniczka duńska Dorota

Nieudane konkury na dworze polskim

Drugie małżeństwo – Anna Maria, księżniczka brunszwicka

Książę Albrecht a Polska

Krąg współpracowników, agentów i informatorów w Polsce

Konkury Albrechta na dworze jagiellońskim

Suzeren kontra wasal: zabiegi księcia o zasiadanie w senacie i udział w elekcjach królów polskich

Kwestia apelacji

Sprawy monetarne

Problemy celne

Walka o Inflanty

Albrecht – luteranin i głowa Kościoła luterańskiego w Prusach Książęcych

Wielki mistrz pod wpływem Wielkiego Reformatora

Uregulowanie życia religijnego w Prusach Książęcych

Powstanie chłopskie na Sambii

Ordynacja kościelna – 10 grudnia 1525 roku

Spór osiandrowski

Nowa ordynacja kościelna – 1560 rok

Albrecht a reformacja w Polsce

Albrecht a kultura i nauka

Muzyka

Malarstwo

Rzeźba

Złotnictwo

Architektura

Książę Albrecht – miłośnik książek

Albrecht a nauka

Twórca uniwersytetu w Królewcu

Zabiegi o konfirmację uniwersytetu

Albrecht jako wojskowy

Wojenna młodość Albrechta

„Wojna hrabska”

Krucjata antyturecka

Kriegsordnung

„Wojna orzechowa”

Trudne lata sześćdziesiąte

Konflikt Albrechta ze stanami

Paul Skalich (1534–1573)

Zaostrzenie konfliktu

Testament polityczny księcia Albrechta

Interwencja króla polskiego – poselstwa Hozjusza i Kostki wiosną 1566 roku

Testament Albrechta z 1566 roku

Pierwsza komisja królewska – lato 1566 roku

Druga komisja królewska – wiosna 1567 roku

Śmierć księcia Albrechta

Testament osobisty Albrechta

Bilans panowania i życia

Wybór literatury

Spis ilustracji

Indeks osobowy

Polecamy

Warmia
Warmia
Bohaterowie Grunwaldu
Bohaterowie Grunwaldu
Na drodze do spokoju