redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
redakcja | korekta | projekty graficzne | usługi wydawnicze
Wydawnictwo LITTERA
[layerslider id="1"]

Orzeł czarny i orzeł biały

W studium Orzeł czarny i orzeł biały 
prof. Szczepan Wierzchosławski na kanwie swoich dotychczasowych badań stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie i formach przynależność Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej (prowincji Prusy Zachodnie) do Prus i Rzeszy Niemieckiej ułatwiała czy utrudniała proces modernizacji społeczeństwa polskiego. Weryfikując szereg obiegowych opinii, przedstawia pozytywne aspekty wszechstronnej konkurencji narodowej w procesie formowania się nowoczesnego narodu polskiego i kształtowania subkultury mieszkańców zachodniej Polski. 

Szczepan Wierzchosławski, Orzeł czarny i orzeł biały 

Oprawa miękka, indeks osób
227 s.

Cena: 30 zł 

zawiera 5% VAT